Vårt Naturhus

Ecorelief startades 2004 för att hantera det intresse som vårt egna Naturhusbygge väckte. 

Verksamheten har vuxit från visningar till föreläsningar, till Naturhusrådgivning, till utvecklingsprojekt/forskning och försäljning av kretslopps-system.

Ecorelief är aktiv part i Greenhouse Living (se länk nedtill) som gemensamt arbetar för att hjälpa de som vill ha Naturhus och klimatskal.

Ecorelief är också en aktiv part i Naturhusföreningen som främjar spridandet och utvecklingen av Naturhus.

Röda druvor