Paprika

Ecoreliefs filosofi

Vårt syfte är att visa hur vi kan leva tillsammans med naturen i ett lättskött, ekologiskt, energisparande och ekonomiskt boende.

Nyckelord är helhetssyn, livskvalité, yttre och inre harmoni.
Målsättningen innebär att vi mer och mer frigör oss från ekorrhjulets konsumtionsmönster.
Vi vill inte lägga så mycket tid på arbete, resor, inköp och sopsortering.
Vi vill ha mer tid till oss själva, vår familj och vänner.

 

Vi vill på ett enkelt och behagligt sätt leva tillsammans i harmoni med naturen.

Ecorelief anordnar visningar och föreläsningar samt konstruerar och levererar kretsloppsystem. 

Ecorelief är aktiv part i flera utvecklingsprojekt. Ofta i samarbete med Naturhusföreningen och Greenhouse Living.

Johannes och draken (hemmagjord och ätbar..)