Tidig visning under pågående timring

Ecoreliefs fem verksamheter:

1. Visningar av vårt Naturhus. Föreläsningar om Naturhus.

2. Rådgivning Naturhus och klimatskal.

2. Konstruktion/försäljning av kretslopps-system.

3. Utveckling och forskning kring Naturhus, klimatskal, kretslopps-system.

4. Aktiv part i Greenhouse Living och Naturhusföreningen.

Vårt Naturhus
Anders i skugga av vinblad